Marta Oms


Owner, Maker, Designer, Curator, Gemstone Collector, Sea Lover


Marta Sanchez, is a jeweler and gemologist, born in Vic (Barcelona, Spain) from a working family. She remember drawing and playing with clay, walking through the forest with her grandfather who teach her also to tie her shoes and fix a light switch. Her mother would always tell the story of how she only needed a pencil and paper to entertain her, or to let Marta get dirty making figurines with clay. They still conserve a mural she made with plaster on one of the walls of the house with only two years old!

Marta grew up spending a lot of time after school in her father's wood shop, making wood toys and furniture, which would help her get her hands accustomed to working and controlling machines. At age 18 Marta knew she wanted to make jewelry, and enrolled in Escola Massana at Barcelona, where she learned about metals, forging, micro fusion, stones, galleries and everything related to a jeweler.

Fascinated with stones, Marta decided to study Gemology to go to Germany to study Cut stones. Although she never got to leave to Germany, she speaks the language fluently, and earned Gemologist titles from the University of Barcelona, and the FEEG (Federation for European Education in Gemmology).

"I used to play with my sister as a child. I though I would become a veterinarian because I love animals! At home we had cats, turtles, hamsters, fish and a parrot. My sister used to collect minerals and used to read every book about ancient Egypt she could get her hands into. Now, when I look back I smile; my sister is studying medicine and I am a gemologist. Life takes many turns."

Marta conceives jewelry as ornamental objects for the body. "A jewel is something we wear to beautify our body. As someone who gets a tattoo, changes their hair or gets a piercing, I change my jewelry every day depending on my mood. I like to wear my jewelry as much as I like to show off my tattoos."

Marta lives and works in Barcelona, in her own studio and showroom. Also she started her blog on August 2006, a contemporary jewelry site called 18k, it has evolved into a meeting place for jewelers around the world.

Nascuda a Vic (Barcelona) el 1981. Des de petita que gaudia pintant, dibuixant, fent figures amb el fang i fins i tot, es podia passar tardes senceres fent braçalets de fils o plàstics. Va créixer en una família treballadora on el seu avi li ensenyava les meravelles del camp i de passejar pel bosc alhora que aprenia a arreglar un interruptor o unes sabates. "La meva mare - ens explica la Marta - tenia clar que per fer-me feliç només m'havia de donar un paper i un llapis o deixar que jugués amb la sorra fent pastetes. Amb només dos anys vaig fer un mural a una de les parets de casa amb plastidecors que fins no fa massa encara conservàvem!"

Les hores que no dedicava a l'estudi se les passava treballant al taller de fusteria del seu pare, fent joguines i mobles de fusta. Això li va facilitar les coses quan va decidir que volia estudiar joieria, ja tenia les mans curtides i sabia fer anar les llimes i les serres. Amb 18 anys es va instal·lar a Barcelona per estudiar Joieria a l'Escola Massana, on va descobrir el món dels metalls, la forja, la microfusió, les pedres, les galeries, i tot allò que envolta l'ofici de joier.

Fascinada per les pedres i la seva talla va decidir estudiar gemmologia per anar a aprendre Talla de Pedres a Alemanya. Encara que al final no es va moure de Barcelona, la Marta actualment entén l'alemany i és gemmòloga titulada per la UB i la FEEG.

"De petita jugava amb la meva germana. - ens diu la Marta- Jo volia ser veterinària perquè m'encanten els animals, per casa han passat gats, tortugues, hàmsters, peixos i cotorres. La meva germana col·leccionava minerals i s'empassava tots els llibres de l'antic Egipte. Ara miro enrere i somric. La meva germana està estudiant medicina i jo sóc gemmòloga. La vida dóna moltes voltes."

Concep la joieria com a un objecte d'ornamentació del cos. "Una joia és allò que ens posem per tal de fer el nostre cos més bonic. Com qui es fa un tatuatge, es canvia el pentinat o es fa un piercing, jo em canvio les joies cada dia segons el meu estat d'ànim. M'agrada portar joies com també gaudeixo de lluir els meus tatuatges."

La Marta treballa a Barcelona, on té el seu propi estudi i showroom. A més, des de l'agost de 2006, edita un espai de joieria contemporània que es diu 18kt i que s'ha convertit en un punt de trobada de joiers de tot el món.My hands...

I’ve always been making things with my hands. When I was a child I spent a lot of hours drawing and painting. My mother always tells the story of how she only needed a pencil and paper to entertain me. She used to let me get dirty making figurines with clay. 

At present, I still work with my hands modeling wax and forging metals to create my jewels. Sometimes a collection emerges from a trip, other times from a story I have read, or even from a dream I have had, but most times I feel that there is someone whispering and guiding my hands into a jewel.